مرک پویش طب | ایران فوروارد

حرکت به سمت بالا

 
Green-animated-arrow-left_90.gif Green-animated-arrow-left_90.gif

گروه ها

كامپيوتر
آموزش
املاك
اتومبيل
لوازم
خدمات
بازار كار
صنعت
ارتباط

صنعت - مواد شيميايي

مرک پویش طب

شرکت پویش طب یزد ارایه کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانیهای مختلف خارجی از قبیل مرک، شارلو،اپلیکم،فلوکا و.... و ارایه کننده مواد شیمیایی تتراکم در خدمت کلیه مصرف کنندگان محترم می باشد.
تلفن تماس: 03515220403همراه:09139704099
مواد شیمیایی آزمایشگاهی کمپانی مرک آلمان موجود
1. آب اکسیژنه 2.5 لیتری هر لیتر ۰۰
2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری هر لیتر.000
3. آمونیاک 2.5 لیتری هر لیتر
4. آمونیوم آیرون 11 سولفات 1کیلویی مرک آلمان
5. آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان
6. آمونیوم پر سولفات 1کیلوی مرک آلمان
7. آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان
8. آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان
9. آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک .000
10. آمونیوم هپتا مولیبدات 250گرمی مرک آلمان
11. اتانل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر
12. اریو کروم بلک تی 100گرمی مرک آلمان
13. اتیلن گلیکول 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 00
14. استارچ 1کیلویی مرک آلمان
15. استات پتاسیم 1کیلویی مرک آلمان
16. استات سدیم 1کیلویی مرک آلمان
17. استن 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر .000
18. استونیتریل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر
19. استیک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر.000
20. اگزالیک اسید 1کیلویی مرک آلمان
21. بنزوئیک اسید 1کیلویی مرک آلمان .000
22. بوریک اسید 1کیلویی مرک آلمان 00
23. تارتاریک اسید 1کیلویی مرک آلمان 0
24. پر کلریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هرلیتر 0.000
25. سیتریک اسید 1 کیلویی مرک آلمان
26. کلرئید ریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر
27. لاکتیک اسید 2.5لیتر ی مرک آلمان هر لیتر
28. فسفریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر
29. فلوئوریدریک اسید 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر
30. سولفوریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر
31. نیتریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 00
32. اکسید باریم 1کیلویی مرک آلمان
33. اکسید روی 1 کیلویی مرک آلمان 0
34. اکسید جیوه 100 گرمی مرک آلمان ۰
35. امرسیون 500میلی مرک آلمان 00
36. ان آمیل الکل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر ۰
37. ان هگزان 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر
38. ایزو آمیل الکل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 00
39. باریم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 00
40. بتاکاراتن 5کیلویی روش سوئیس هر کیلو ۰۰۰
41. بوراکس 1کیلویی مرک آلمان .000
42. بنزن 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر
43. پارافین 1کیلویی مرک آلمان 000
44. پارافین 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر
45. پتاسیم پر سولفات 1کیلویی مرک آلمان 000
46. پتاسیم پر منگنات 1کیلویی مرک آلمان
47. پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی مرک آلمان
48. پتاسیم کرومات 1 کیلویی مرک آلمان.
49. پتاسیم سولفات 1کیلویی مرک آلمان
50. پتاسیم سیانید 1کیلویی مرک آلمان
.51 پتاسیم نیترات 1کیلویی مرک آلمان
52. پتاسیم هیدروکسید 1کیلویی مرک آلمان
53. دی پتاسیم هیدروژن سولفات 1کیلویی مرک آلمان
54. پتاسیم دی هیدروژن سولفات 1کیلویی مرک آلمان
55. پتاسیم یدید 1کیلویی مرک آلمان
56. 2پروپانل 2.5لیتری مرک آلمان
57. پریدین 1لیتری مرک آلمان
58. پیروگالول 1کیلویی مرک آلمان
59. تترا کلرید کربن 2.5لیتری مرک آلمان
60. تترا هیدرا فوران 2.5لیتری مرک آلمان
61. ترایتون X100 2.5 لیتری مرک آلمان
62. تریس 2.5 کیلوئی مرک آلمان 0
63. تلوریت پتاسیم 100 گرمی مرک
64. توئن 80 یک لیتری مرک آلمان
65. تولوئن 2.5 لیتری مرک آلمان
66. تمد 100 میلی مرک آلمان
67. تیترازول سود 0.1 نرمال مرک آلمان
68. تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان
69. تیترازول سولفوریک 0.1 نرمال مرک آلمان 1
70. تیترازول سولفوریک 1 نرمال مرک آلمان 1
71. تیترازول کلرئیدریک 0.1 نرمال مرک آلمان
72. تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان
73. تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان
74. تیترازول نیترات نقره 0.1 نرمال مرک آلمان
75. تیترازول ید 0.1 نرمال مرک آلمان
76. دی سولفین بلو 25 گرمی مرک آلمان
77. 1و2 دی کلرواتان 2.5 لیتری مرک آلمان
78. دی کلرومتان 2.5 لیتری مرک آلمان
79. دی متیل سولفوکساید 2.5 لیتری مرک آلمان
80. رایت 25 گرمی مرک آلمان
81. زایلن سیانول 25 گرمی مرک آلمان
82. ساکاروز 1 کیلوئی مرک آلمان
83. سدیم آزاید 100 گرمی مرک آلمان
84. سدیم برهیدرید 100 گرمی مرک آلمان
85. سدیم بنزوات 1 کیلوئی مرک آلمان
86. سدیم پراکسید 500 گرمی مرک آلمان
87. سدیم تیو سولفات 2.5 کیلوئی مرک آلمان
88. سدیم دودسیل سولفات 1 کیلوئی مرک آلمان
89. سدیم دی سولفیت 1 کیلوئی مرک آلمان
90. di- سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلوئی مرک آلمان
91. سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلوئی مرک آلمان
92. تری سدیم سیترات 1 کیلوئی مرک آلمان
93. سدیم کربنات 1 کیلوئی مرک آلمان
94. سدیم کلراید 1 کیلوئی مرک آلمان
95. سدیم فلوراید 1 کیلوئی مرک آلمان
96. سدیم هیدروکسید 1 کیلوئی مرک آلمان
97. سولفات جیوه 250 گرمی مرک آلمان
98. سولفات روی 1 کیلوئی مرک آلمان
99. سولفات منگنز 1 کیلوئی مرک آلمان
100. سولفات منیزیم 2.5 کیلوئی مرک آلمان
101. سولفات سدیم 1 کیلوئی مرک آلمان
102. سولفات کادمیوم 500 گرمی مرک آلمان
103. سولفات نقره 100 گرمی مرک آلمان
104. سوربیتول 100 گرمی مرک آلمان
105. ستاولن 100 گرمی مرک آلمان 0
106. سیلیکاژل بلو 1 کیلوئی مرک آلمان 00
107. سیلیکاژل کروماتوگرافی 500 گرمی مرک آلمان 0
108. سیلیکاژل TLC مرک آلمان 1 بسته .000
109. 1و10 فنانترولین ۵ گرمی مرک آلمان.۰۰۰
110. فنل 1 کیلوئی مرک آلمان
111. فنل رد 25 گرمی مرک آلمان
112. فنل فتالئین 100 گرمی مرک آلمان 0
113. فوشین 100 گرمی مرک آلمان
114. فروکتوز 1 کیلوئی مرک آلمان
115. فرمالین 2.5 لیتری مرک آلمان
116. فورفورال 1 لیتری مرک آلمان
117. کارل فیشر 1 لیتری مرک آلمان
118. کانادابالزام 100 میلی مرک آلمان
119. کرومیوم اکسید 2.5 کیلوئی مرک آلمان
120. کواکس 100 گرمی مرک آلمان
121. کلروفرم 2.5 لیتری مرک آلمان
122. کلودیون 1 لیتری مرک آلمان
123. کینولین 1 لیتری مرک آلمان
124. کلرامفنیکل 50 گرمی مرک آلمان
125. کلرات پتاسیم 1 کیلوئی مرک آلمان
126. کلرید طلا 1 گرمی مرک آلمان
127. کلرید جیوه 100 گرمی مرک آلمان
128. کلرید قلع 1 کیلوئی مرک آلمان
129. کلرید کلسیم 1 کیلوئی مرک آلمان
130. کلرید منیزیم 1 کیلوئی مرک آلمان
131. کلرید مس 250 گرمی مرک آلمان
132. کربنات کلسیم 1 کیلوئی مرک آلمان
133. کربن اکتیو 1 کیلوئی مرک آلمان
134. گلوکز 1 کیلوئی مرک آلمان
135. گلیسیرین 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر
136. گلایسین 1 کیلوئی مرک آلمان
137. گزیلول 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر
138. گیمسا 100 گرمی مرک آلمان
139. لاکتوفنل کاتن بلو 100 میلی مرک آلمان
140. لوگول 1 لیتری مرک آلمان
141. لیتیم کربنات 1 کیلوئی مرک آلمان
142. لیتیم هیدروکسید 1 کیلوئی مرک آلمان
143. متانل 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر
144. متیل اورنج 100 گرمی مرک آلمان
145. 2-مرکاپتو اتانل 250 میلی مرک آلمان
146. موراکساید 25 گرمی مرک آلمان
147. نسلر A,B 500 میلی مرک آلمان
148. نگروزین 25 گرمی مرک آلمان
149. نمک راشل 1 کیلوئی مرک آلمان
150. نیترات کبالت 100 گرمی مرک آلمان
151. نیترات نقره 250 گرمی مرک آلمان
152. نیتروبنزن 1 لیتری مرک آلمان
153. نین هیدرین 10 گرمی مرک آلمان
154. نیل بلو 25 گرمی مرک آلمان
155. نیکل کلراید 250 گرمی مرک آلمان
156. هماتوکسیلین 100 گرمی مرک آلمان
157. هیدروکسیل آمین هیدروکلراید 1 کیلوئی مرک آلمان
158. یدات پتاسیم 500 گرمی مرک آلمان
159. ید 100 گرمی مرک آلمان
03515220403

   مشخصات آگهي   

به علت منقضي شدن آگهي , اطلاعات تماس نمايش داده نمي شود


جستجوي مرتبط
- معدن- بنتونيت- موبايل- شكر- سيمان- شوينده- قير- روغن- مس- شيمي- PVC- بشكه- مواد شيميايي- اسيد- نفت- اوره- روغن پايه- روغن موتور- اسيد سولفوريك- شيميايي- چسب- گوگرد- پارافين- پودر

تازه‌هاي صنعت - مواد شيميايي (صفحه 1 از 89)
‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو ذرات تنگستن اکساید نانو ذرات WO3 نا
نانو ذرات تنگستن اکساید نانو ذرات WO3 نانو ذرات اکسید تنگستن محصول آمریکا قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

‪۹۵/۰۸/۲۸ کراتین فروش کراتین پروتئین مالتو دکسترین
کراتین فروش کراتین پروتئین مالتو دکسترین واردات و توزیع کراتین و مالتو دکسترین قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین شرکت پاسارگاد نوین با ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو تیوب کربن صنعتی نانو تیوب کربن چند
نانو تیوب کربن صنعتی نانو تیوب کربن چند دیواره (مولتی وال) کربن صنعتی محصول آمریکا قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993726

‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو ذرات نیکل اکساید نانو ذرات NiO نانو
نانو ذرات نیکل اکساید نانو ذرات NiO نانو ذرات اکسید نیکل محصول آمریکا قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو اکسید سیلسیوم فروش، واردات Nano Sil
نانو اکسید سیلسیوم فروش، واردات Nano Silica قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو آلومینا Al2O3
نانو آلومینا Al2O3 قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US Research Nanomaterials,Inc در ...
0
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 09125476481

‪۹۵/۰۸/۲۸ سیلسیوم تحقیقاتی پودر Si آزمایشگاهی پودر
سیلسیوم تحقیقاتی پودر Si آزمایشگاهی پودر سیلسسیوم آزمایشگاهی قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993726

‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو آلومینیوم اکساید فروش نانو آلومینیو
نانو آلومینیوم اکساید فروش نانو آلومینیوم اکسید نانو AL2O3 قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993726

‪۹۵/۰۸/۲۸ پتاسیم کلراید دارویی Potassium Chloride
پتاسیم کلراید دارویی Potassium Chloride دارویی فارما USP فروش و توزیع پتاسیم کلراید دارویی فارما گرید دارای استاندارد USP دارویی ...
0
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن :

‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو رس، نانو کلی فروش واردات Nano Clay
نانو رس، نانو کلی فروش واردات Nano Clay قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو آلومینا نانو ذرات آلومینا نانو آلوم
نانو آلومینا نانو ذرات آلومینا نانو آلومینا آلفا نانو آلومینا تحقیقاتی قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

‪۹۵/۰۸/۲۸ سوربات پتاسیم فروش سوربات پتاسیم خوراکی
سوربات پتاسیم فروش سوربات پتاسیم خوراکی واردات و فروش سوربات پتاسیم غذایی قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین شرکت پاسارگاد نوین با دارا ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

‪۹۵/۰۸/۲۸ سولفات آهن خشک دارویی سولفات آهن خشک غذا
سولفات آهن خشک دارویی سولفات آهن خشک غذایی سولفات آهن خشک قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین شرکت پاسارگاد نوین با دارا ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن :

‪۹۵/۰۸/۲۸ نانو سریا فروش واردات Nano CeO2
نانو سریا فروش واردات Nano CeO2 قابل ارائه توسط نانو پاسارگاد نوین شرکت نانو پاسارگاد نوین تنها دارنده نمایندگی شرکت آمریکایی US ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

‪۹۵/۰۸/۲۸ مش غذایی لاکتوز غذایی مش دارویی لاکتوز م
مش غذایی لاکتوز غذایی مش دارویی لاکتوز مش 200 دارویی قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین شرکت پاسارگاد نوین با دارا بودن ...
0.0000
شرکت پاسارگاد نوین ، تلفن : 02133993725

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

آگهي هاي جديد محمد صادق زارع
انکوباتور فاین تک کره در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

دستگاه های فاین تک کره در پویش طب
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

بن ماری فاین تک کره در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

هات پلیت مگنت فاین تک در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

پوآر بورت و پیپت المانی در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403


طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.
اين سايت در ستاد ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.


www.iranforward.com | 2011-16