شیشه الات در پویش طب | ایران فوروارد

حرکت به سمت بالا

 

گروه ها

كامپيوتر
آموزش
املاك
اتومبيل
لوازم
خدمات
بازار كار
صنعت
ارتباط

صنعت - ماشين آلات

شیشه الات در پویش طبلیست شیشه آلات آزمایشگاهی موجود

1. ارلن 50 میلی زیماکس ۱۴.۰۰۰

2. ارلن 100 میلی زیماکس ۱۵.۵۰۰

3. ارلن 250 میلی زیماکس ۱۶.۵۰۰

4. ارلن 500 میلی زیماکس ۲۵.۰۰۰

5. ارلن 1000 میلی زیماکس ۳۳.۰۰۰

6. ارلن 2000 میلی زیماکس ۹۹.۰۰۰

7. ارلن 5000 میلی زیماکس ۳۲۰.۰۰۰

8. ارلن خلا 250 میلی آلمانی 95.000

9. ارلن خلا 500 میلی آلمانی 125.000

10. ارلن خلا 1000 میلی آلمانی 165.000

11. الکل سنج کره ای 15.000

12. الکل سنج فرانسوی 85.000

13. بالن 100 میلی زیماکس ۱۸.۰۰۰

14. بالن 250 میلی زیماکس ۲۲.۰۰۰

15. بالن 500 میلی زیماکس ۲۸.۰۰۰

16. بالن 1000 میلی زیماکس ۳۵.۰۰۰

17. بالن 2000 میلی زیماکس 95.000

18. هزینه روداژ نمودن بالنها ۱۰.۰۰۰

19. بالن دودهانه 250 میلی شات دوران ۷۵.۰۰۰

20. بالن دودهانه 500 میلی شات دوران ۹۵.۰۰۰

21. بالن دودهانه 1000 میلی شات دوران ۱۱۵.۰۰۰

22. بالن ژوژه 25 میلی آلمانی 28.000

23. بالن ژوژه 50 میلی آلمانی 30.000

24. بالن ژوژه 100 میلی آلمانی 35.000

25. بالن ژوژه 250 میلی آلمانی 45.000

26. بالن ژوژه 500 میلی آلمانی 65.000

27. بالن ژوژه 1000 میلی آلمانی 85.000

28. بالن ژوژه 2000 میلی آلمانی 180.000

29. بشر 25 میلی آلمانی 11.500

30. بشر 50 میلی آلمانی 12.500

31. بشر 100 میلی آلمانی 13.500

32. بشر 150 میلی آلمانی 14.000

33. بشر 250 میلی آلمانی 14.500

34. بشر 400 میلی آلمانی 16.500

35. بشر 600 میلی آلمانی 18.500

36. بشر 800 میلی آلمانی 22.000

37. بشر 1000 میلی آلمانی 29.500

38. بشر 2000 میلی آلمانی 95.000

39. بورت 25 میلی آلمانی 140.000

40. بورت 50 میلی آلمانی 160.000

41. بورت اتوماتیک 25 میلی آلمانی 360.000

42. بورت اتوماتیک 50 میلی آلمانی 395.000

43. بومه اسیدی چینی 15.000

44. تانک کروماتوگرافی 20*20*10 آلمانی 900.000

45. ترمومتر 0- 100 چینی ۴.۵۰۰

46. ترمومتر 0- 200 چینی ۶.۵۰۰

47. ترمومتر 0- 300 چینی ۷.۵۰۰

48. ترمومتر 0- 400 چینی 8.500

49. ترومتر max-min آلمانی ۶۵.۰۰۰

50. ترومتر دیجیتال آلمانی 1.250.000

51. ترمومتر یخچال آلمانی 55.000

52. پکنومتر 25 میلی آلمانی 85.000

53. پکنومتر 50 میلی آلمانی 95.000

54. پیپت 1 میلی آلمانی ۵.۵۰۰

55. پیپت 2 میلی آلمانی ۵.۸۰۰

56. پیپت 5 میلی آلمانی ۶.۰۰۰

57. پیپت 10 میلی آلمانی ۶.۵۰۰

58. پیت ژوژه 1 میلی آلمانی 10.000

59. پیپت ژوژ 2 میلی آلمانی 12.000

60. پیپت ژوژه 5 میلی آلمانی 15.000

61. پیپت ژوژه 10 میلی آلمانی 18.500

62. دکانتور 500 میلی آلمانی 185.000

63. دکانتور 1000 میلی آلمانی 200.000

64. شیشه درپیچدار 100 میلی آلمانی 22.000

65. شیشه درپیچدار 250 میلی آلمانی 28.500

66. شیشه درپیچدار 500 میلی آلمانی 35.000

67. شیشه درپیچدار 1000 میلی آلمانی 55.000

68. شیشه پودری و مایعی 250 میلی چینی 12.500

69. شیشه پودری و مایعی 500 میلی چینی 22.000

70. شیشه پودری و مایعی 1000 میلی چینی 28.500

71. لام چینی ۸.۵۰۰

72. لامل 18*18 چینی ۴۵.۰۰۰

73. لامل 24*50 چینی ۱۸۰.۰۰۰

74. مزور 50 میلی آلمانی 30.000

75. مزور 100 میلی آلمانی 35.000

76. مزور 250 میلی آلمانی 45.000

77. مزور 500 میلی آلمانی 85.000

78. مزور 1000 میلی آلمانی 125.000

79. مخزن بورت سفید و رنگی 85.000

لیست دستگاههای آزمایشگاهی خارجی موجود

1. آب مقطرگیری 4 لیتر درساعت GFL آلمان 15.500.000

2. آب مقطرگیری 4 لیتر در ساعت دوبارتقطیر GFL آلمان 59.000.000

3. آتوکلاو 40 لیتری L-American آمریکا 18.500.000

4. آون 53 لیتری ممرت آلمان ۱۲.۵۰۰.۰۰۰

5. آون 108 لیتری ممرت آلمان 16.500.000

6. اینکوباتور 53 لیتری ممرت آلمان 1۵.500.000

7. اینکوباتور 108 لیتری ممرت آلمان 49.500.000

8. اینکوباتور Co2 ممرت آلمان 65.000.000

9. اسپکتروفتومتر ویزیبل یونیکو آمریکا 15.500.000

10. اسپکتروفتومتر یووی ویزیبل یونیکو آمریکا ۴۵.500.000

11. اجاق ماکروکجلدال 6 خانه الکتروترمال انگلیس 22.000.000

12. اجاق سوکسله 6 خانه الکتروترمال انگلیس 21.000.000

13. BOD متر 6 خانه ولپ ایتالیا 25.000.000

14. بورت اتوماتیک 25 میلی ولک آلمان 4.500.000

15. بن ماری جوش 10 لیتری ممرت آلمان 7.500.000

16. PH متر رومیزی همراه الکترود و بافر و پایه متروم سوئیس 7.900.000

17. PH متر پرتابل همراه الکترود و بافر هانا ایتالیا ۵.۸۵۰.۰۰۰

18. پمپ خلا 2.5 متر مکعبی دیافراگمی کمپتون انگلیس 2.950.000

19. پیپت پرکن 10 میلی براند آلمان 5.500.000

20. تانک اذت 35 لیتری چینی 8.500.000

21. ترازوی 0.0001 گرم تا 210 گرم AND ژاپن 12.500.000

22. ترازوی 0.001 گرم تا 310 گرم AND ژاپن 6.500.000

23. ترازوی 0.01 گرم تا 210 گرم AND ژاپن 2.850.000

24. ترازوی 0.1 گرم تا 200 گرم AND ژاپن 750.000

25. ترازوی 1 گرم تا 5 کیلو گرم AND ژاپن 750.000

26. ترمومتر قلمی تستو آلمان 1.350.000

27. جارتست 6 خانه ولپ ایتالیا ۲۹.000.000

28. سانتریفوژ 8شاخه هتیش آلمان 12.۵00.000

29. سانتریفوژ ژربر ساخت فانک ژربر آلمان ۱۲.۵۰۰.۰۰۰

30. سانتریفوژ میکرو هماتوکریت هتیش آلمان 12.۵۰۰.000

31. سمپلر ثابت در رنجهای مختلف ساخت براند آلمان ۹۵۰.۰۰۰

32. سمپلر متغیر در رنجهای مختلف ساخت براند آلمان 1.850.000

33. شوف بالن 250میلی الکترو ترمال انگلیس 2.450.000

34. شوف بالن 500میلی الکترو ترمال انگلیس 2.850.000

35. شوف بالن 1000میلی الکترو ترمال انگلیس 3.200.000

36. شیکر لوله ولپ ایتالیا ۲.۳۵۰.۰۰۰

37. شیکر ارلن و بالن هایدولف آلمان 19.500.000

38. روتاری اوپراتور هایدولف آلمان ۴۵.۰۰۰.۰۰۰

39. رفراکتومتر دستی 0-90آتاگو ژاپن ۶.۵۰۰.۰۰۰

40. رفراکتومتر دستی 0-80کره ای 750.000

41. رفراکتومتر رومیزی0-90آتاگو ژاپن دیجیتال ۳۸.۵۰۰.۰۰۰

42. فلیم فتومتر جنوی انگلیس ۴۹.۵۰۰.۰۰۰

43. فیلتراسیون غشانی 6خانه ولپ ایتالیا ۷۸.۰۰۰.۰۰۰

44. کارل فیشر متروم سوئیس ۶۹.۰۰۰.۰۰۰

45. کوره 1200 درجه هریوس آلمان 49.000.000

46. میکروتوم لایکا آلمان 48.000.000

47. میکروسکوپ دو چشمی 1600 برابر نیکون ژاپن ۹.۵۰۰.۰۰۰

48. میکروسکوپ اینورت موتیک اسپانیا 29.500.000

49. میکروسکوپ پلاریزان موتیک اسپانیا 32.000.000

50. تعین نقطه ذوب دیجیتال الکتروترمال انگلیس ۱۹.500.000

51. هات پلیت و مگنت ولپ ایتالیا ۴.۴۰۰.۰۰۰

52. هات پلیت هایدولف آلمان ۳.۸۵۰.۰۰۰

53. هموژنایزر آیکا آلمان ۳۴.۵۰۰.۰۰۰

54. ویسکوزیمتر دیجیتال بروکفیلد آمریکا ۴۸.۵۰۰.۰۰۰

55. فتومتر ساخت سیسکو ژاپن ۹.۰۰۰.۰۰۰

56. شیکر الک بدون الک ریتسچ آلمان ۴۲.۵۰۰.۰۰۰

57. کلنی کانتر دیجیتال ساخت WTW آلمان 19.000.000

58. دستگاه DSC سوئیس **********

59. دستگاه GC ژاپن **********

60. دستگاه HPLC ژاپن **********

61. دستگاه NMR آمریکا **********

62. دستگاه اندازه گیری پلانگتومتر ساخت آلمان **********

63. دستگاه اندازه گیری کف دریا ساخت آلمان **********

تلفن:03515220403

   مشخصات آگهي   

به علت منقضي شدن آگهي , اطلاعات تماس نمايش داده نمي شود


جستجوي مرتبط
- جرثقيل- تويوتا- موبايل- برق- پرس- سنگ- كشاورزي- cnc- ليفتراك- اسب- لودر- نوشابه- قند- بيل- ژنراتور- ماشين آلات- نساجي- خط توليد- كمپرسور- ديزل- بيل مكانيكي

تازه‌هاي صنعت - ماشين آلات (صفحه 1 از 95)
‪۹۶/۰۷/۲۰ بزرگترین تولیدکننده رطوبت ساز های صنعتی
گروه صنعتی صبا هواساز تولید کننده انواع سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع ...
تماس بگیرید
شعیب فریادی ، تلفن : 02155442064

‪۹۶/۰۷/۱۵ گروه صنعتی صبا هواساز
گروه صنعتی صبا هواساز تولید کننده انواع سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع ...
شعیب فریادی ، تلفن : 02166901299

‪۹۶/۰۳/۱۳ دستگاه مهرسازی برجسته
مهرهاي برجسته در دفاتر ثبت اسناد ؛ محضرخانه و ادارات و شرکتها مورد استفاده قرار ميگيرد اين مهرها فلزي و بي ...
60 هزار تومان
irmohr .com ، تلفن : 09124526223

‪۹۶/۰۲/۲۸ ساخت مهرژلاتینی؛مهربرجسته؛کلیشه سازی
ساخت مهر ژلاتینی شغلی بسیار پردرآمد می باشد که بدلیل استفاده از لامپ های بلک لایت در دستگاه های جدید بسیار ساده ...
220هزار تومان
عباس چاوشی ، تلفن : 09124526223

‪۹۶/۰۲/۱۴ دستگاه اتوماتیک مهرسازی
دستگاه های مهرسازی اتومات کار ساخت مهر و کلیشه را بسیار ساده نموده است با این دستگاه ها میتوان بسادگی و ...
590 هزار تومان
اسماعیلی اصفهانی ، تلفن : 09124526223

‪۹۶/۰۲/۰۸ چاپ لیوان؛چاپ بشقاب؛چاپ کلاه؛چاپ پازل
دستگاه سابلی میشن یا چاپ حرارتی چاپ عکس و مناظر با کیفیت بسیار بالا و تمام رنگی روی انواع ...
تماس بگیرید
امیرحسین چاوشی ، تلفن : 09124526223

‪۹۶/۰۱/۰۸ ملزومات مهرسازی
تهیه و توزیع مواد مصرفی مهرسازی و کلیشه سازی انواع مواد اولیه ساخت مهر و کلیشه شامل ژلاتین آلمانی و ژاپنی - ...
مراجعه به سایت
سهیل چاوشی ، تلفن : 09124526223

‪۹۶/۰۱/۰۵ دستگاه چاپ سیلک ؛ کار پردرآمد
چاپ روي سطوح صاف مانند نايلون ؛ تي شرت لباس ؛پارچه و کيف و شيشه و... از جمله مشاغل بسيار پردرآمد مي ...
220000تومان
مهدی چاوشی ، تلفن : 09192510283

‪۹۶/۰۱/۰۵ دستگاه مهرساز , کلیشه ساز و چاپ سیلک
ساخت انواع مهرفلزي و مهر ژلاتيني ساخت انواع کليشه فلزي و کليشه ژلاتيني چاپ روي نايلون , نايلکس , تي شرت , ...
220 هزار تومان
سهیل اسماعیلی ، تلفن : 09124526223

‪۹۶/۰۱/۰۴ رولیک|رویک تعویضی|رولیک ضربه گیر|رولیک ن
رولیک مهدی تولید کننده انواع رولیک رولیک ساده رولیک تعویضی رولیک جوشی با co2 رولیک ضربه گیر غلطک نوار نقاله رولیک پرسی و ...
تماس بگیرید
شاهی ، تلفن : 09128021507

‪۹۶/۰۱/۰۲ تولید برشcnc هواگاز پلاسما واترجت فرزمنب
"برناابزار صدر" و "برنا ابزار آریا" یکی از مجموعه های تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار دریل دروازه ای ...
سید محسن صدری ، تلفن : 021-66550710-12

‪۹۶/۰۱/۰۲ فرزمنبتکاریcnc حکاکی معرق کاری چوب، سنگ
"برناابزار صدر" و "برنا ابزار آریا" یکی از مجموعه های تولیدکننده و سازنده دستگاه ماشین و ابزار دریل دروازه ای ...
تماس بگیرید
سید محسن صدری ، تلفن : 021-66550710-12

‪۹۵/۱۲/۳۰ فروش سوپ گرمکن
فروش سوپ گرمکن,سوپ گمکن,گرمکن سوپ,فروش گمکن سوپ,سوپ گمکن برقی,فروش سوپ گمکن برقی,گرمکن سوپ برقی,فروش گرمکن سوپ,دستگاه سوپ گرمکن,فروش دستگاه سوپ ...
0000
استیل ایران زمین ، تلفن : 02156696228 - 02156696229

‪۹۵/۱۲/۳۰ فروش خمیر پهن کن پیتزا
فروش خمیر پهن کن پیتزا، خرید خمیر پهن کن پیتزا، دستگاه خمیر پهن کن پیتزا،ماشین خمیر پهن کن پیتزا ، ...
تماس بگیرید
استیل ایران زمین ، تلفن : 021-56696228-9

‪۹۵/۱۲/۳۰ فروش فر پیتزا گازی
فرپیتزا گازی،فر پیتزا 4 بشقاب،فر پیتزا چهار بشقاب،فر پیتزای 4 بشقاب برقی،فر چهار بشقاب برقی،فروش فر پیتزا،فر پیتزا،دستگاه پخت پیتزا،فر ...
تماس بگیرید
استیل ایران زمین ، تلفن : 021-56696228-9

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

آگهي هاي جديد محمد صادق زارع
انکوباتور فاین تک کره در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

دستگاه های فاین تک کره در پویش طب
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

بن ماری فاین تک کره در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

هات پلیت مگنت فاین تک در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

پوآر بورت و پیپت المانی در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403


طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.
اين سايت در ستاد ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.


www.iranforward.com | 2011-16