دستگاه های فاطر الکترونیک در پویش طب یزد | ایران فوروارد

حرکت به سمت بالا

 
Green-animated-arrow-left_90.gif Green-animated-arrow-left_90.gif

گروه ها

كامپيوتر
آموزش
املاك
اتومبيل
لوازم
خدمات
بازار كار
صنعت
ارتباط

صنعت - لوازم صنعتي

دستگاه های فاطر الکترونیک در پویش طب یزد

شرکت پویش طب یزد عرضه کننده کلیه دستگاه های شرکت فاطر الکترونیک با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب در مقایسه با موارد خارجی در خدمت کلیه مصرف کنندگان محترم می باشد.
تلفن تماس: 03515220403همراه:09139704099


دستگاه های شرکت فاطر الکترونیک
فیلم فتومتر کلینیکال عقربه ای با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طراحی جدید) 405
فیلم فتومتر کلینیکال عقربه ای با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طراحی جدید) 605
فیلم فتومتر کلینیکال دیجیتال با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طراحی جدید) 605
فیلم فتومتر کلینیکال دیجیتال دو زبانه(فارسی –لاتین) به همراه کمپرسورهوا 460
فیلم فتومتر کلینیکال دیجیتال با دایلوتر دو زبانه(فارسی –لاتین) به همراه کمپرسورهوا 461
فیلم فتومتر کلینیکال دیجیتال با دایلوتر فول اتوماتیک به همراه کمپرسورهوا 462
فیلم فتومتر صنعتی عقربه ای با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طرحی جدید) 605G
فیلم فتومتر صنعتی دیجیتال با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طرحی جدید) 620G
فیلم فتومتر صنعتی دیجیتال دوزبانه(فارسی و لاتین)به همراه کمپرسور هوا 160G
فیلم فتومتر صنعتی دیجیتال با دایلوتر دو زبانه(فارسی و لاتین) به همراه کمپرسول هوا 461G
فیلم فتو متر صنعتی دیجیتال با دایلوتر فول اتوماتیک به همراه کمپرسورهوا 462G
دایلوتر طرح کورنینگ برای فیلم فتومتر 805
کمپرسور هوا برای فیلم فتومتر 650
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 4لیتر با کندانسور شیشه ای با طراحی جدید-دیجیتال 6004G
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای با طراحی جدید-دیجیتال 6104G
آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای با طراحی جدید-دیجیتال 6204G
آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4لیتر دوکندانسور شیشه ای با طراحی جدید-دیجیتال 6002
آب مقطر گیری یکبار تقطیر2 لیتر (طرحGFL) 6004
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک (طرحGFL) 6008
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 8 لیتر فول اتوماتیک (طرحGFL) 6012
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 12 لیتر فول اتوماتیک (طرحGFL) 6102
آب مقطر گیری دوبار تقطیر 2 لیتر فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای (طرحGFL) 6202
آب مقطر گیری دوبار تقطیر2لیتر فول اتوماتیک با دوکندانسور شیشه ای (طرحGFL) 6104
آب مقطر گیری دوبار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای (طرحGFL) 6204
آب مقطر گیری دوبار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک بادو کندانسور شیشه ای (طرحGFL) 6012
فور 240درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U629
فور 240درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U630
فور 240درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U631
فور 240درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U632
فور 240درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U670
فور 240درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U680
انکوباتور 100درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B629
انکوباتور 100درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B630
انکوباتور 100درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B631
انکوباتور 100درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B632
انکوباتور 100درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B670
انکوباتور 100درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B680
انکوباتور یخچالدار45 با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) CB629
انکوباتور یخچالدار65 با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) CB630
انکوباتور یخچالدار120 با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) CB631
انکوباتور یخچالدار200 با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) CB632
فور 240درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U629P
فور 240درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U630P
فور 240درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U631P
فور 240درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U632P
فور 240درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U670P
فور 240درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U680P
انکوباتور 100درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B629P
انکوباتور 100درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B630P
انکوباتور 100درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B631P
انکوباتور 100درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B632P
انکوباتور 100درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B670P
انکوباتور 100درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B680P
انکوباتور یخچالدار45 با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی CB629P
انکوباتور یخچالدار65 با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی CB630P
انکوباتور یخچالدار120 با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی CB631P
انکوباتور یخچالدار200 با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی CB632P
بن ماری سولوژی7لیتری با کنترل دقیق الکترونیک(سایز ممرت جدید) W607S
بن ماری جوش دربدار7لیتری با ترموستات معمولی (سایز ممرت جدید) W607B
بن ماری 100درجه7لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W607D
بن ماری 100درجه 7لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال قابل برنامه ریزی W607DP
بن ماری جوش حلقه ای 1و4خانه 7لیتری(سایز ممرت جدید) W607B4
بن ماری جوش حلقه ای 1و4خانه 7لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W607BD4
بن ماری سولوژی10لیتری با کنترل دقیق الکترونیک(سایز ممرت جدید) W610S
بن ماری جوش دربدار10لیتری با ترموستات معمولی (سایز ممرت جدید) W610B
بن ماری 100درجه10لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W610D
بن ماری 100درجه 10لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال قابل برنامه ریزی W610DP
بن ماری جوش حلقه ای 10لیتری6خانه (سایز ممرت جدید) W610B6
بن ماری جوش حلقه ای 10لیتری 6خانه با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W610BD6
بن ماری سولوژی14لیتری با کنترل دقیق الکترونیک(سایز ممرت جدید) W614S
بن ماری جوش دربدار14لیتری با ترموستات معمولی (سایز ممرت جدید) W614B
بن ماری 100درجه14لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W614D
بن ماری 100درجه 14لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال قابل برنامه ریزی W614DP
بن ماری جوش حلقه ای 14لیتری8خانه (سایز ممرت جدید) W614B8
بن ماری جوش حلقه ای 14لیتری 8خانه با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W614BD8
بن ماری سولوژی29لیتری با کنترل دقیق الکترونیک(سایز ممرت جدید) W629S
بن ماری جوش دربدار29لیتری با ترموسات معمولی (سایز ممرت جدید) W629B
بن ماری 100درجه29لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W629D
بن ماری 100درجه 29لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال قابل برنامه ریزی W629DP
بن ماری جوش حلقه ای 29لیتری12خانه (سایز ممرت جدید) W629B12
بن ماری جوش حلقه ای 29لیتری 12خانه با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W629BD12
بن ماری شیکردار14لیتری با کنترل دور دقیق WS614
بن ماری شیکردار14لیتری با کنترل دور دقیق دور و حرارت دیجیتال WS614D
بن ماری شیکردار14لیتری با کنترل دور دقیق دور و حرارت دیجیتال قابل برنامه ریزی WS614DP
روتاتور ساده با کنترل دور و تایمر و چهار نوع هد مختلف FR600
روتاتور ساده با کنترل دور و تایمر و چهار نوع هد مختلف FR602
سانتریفوژ 16شاخه با کنترل دور و تایمر FS616
سانتریفوژ 16شاخه با کنترل دور و تایمر FS617
هود شیمیایی 210*65*100+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH610
هود شیمیایی 210*65*120+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH612
هود شیمیایی 210*65*150+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH615
هود شیمیایی تمام MDF210*65*100+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH610M
هود شیمیایی تمام MDF210*65*120+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH612M
هود شیمیایی تمام MDF 210*65*150+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH615M
هود میکروبی (لامینار) 220*65*120+با فیلتر هپا 990997+لامپUV+فن2800 LH610
ژرمیناتور200لیتر باکنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی X632P
ژرمیناتور400لیتر باکنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی X670P
ژرمیناتور500لیتر باکنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی X675P
کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 22*10*10با کنترل دیجیتال FK100
کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 22*10*10با کنترل دیجیتال قابل برنامه ریزی FK100P
کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 22*15*17با کنترل دیجیتال FK160
کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 22*15*17با کنترل دیجیتال قابل برنامه ریزی FK160P
کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 30*20*20با کنترل دیجیتال FK200
کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 30*20*20با کنترل دیجیتال قابل برنامه ریزی FK200P
کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 40*30*با کنترل دیجیتال قابل برنامه ریزی FK60RP
پلیت محافظ کف کوره از جنس سیمان نسوز مسلح با المنت 22*10*10 FK61RP
پلیت محافظ کف کوره از جنس سیمان نسوز مسلح با المنت 30*20*20 FK62RP
میکسر گیر بکسی با کنترل دور و تایمر معمولی FR603
میکسر گیر بکسی با کنترل دور و تایمردیجیتال FR604
آسیاب فکی جوکراشر طرح BB1 FR605
آسیاب دورانی طرح BB1 FR606
آسیاب میکرونیزه ابعاد مختلف براساس نوع کاربرد FR607
شیکر بزرگ 90*60دائم کار تا 300کیلو گرم با کنترل معمولی دور و زمان FR608
شیکر بزرگ 90*60دائم کار تا 300کیلو گرم با کنترل دیجیتال دور و زمان FR609
هاون الکتریکی طرح رج قابل سفارش با ابعاد مختلف FR608
شیکر الایزا با آداپتورهای مختلف MS601
شیکر لوله MS602
هات پلیت دیجیتال H602
هات پلیت مگنت دیجیتال HS602
هات پلیت H6000
هات پلیت مگنت HS6000
هات پلیت صفحه چدنی ترموستاتیک 30*30 H600
هات پلیت صفحه چدنی دیجیتال 30*30 HD600
هات پلیت صفحه چدنی ترموستاتیک 45*30 H601
هات پلیت صفحه چدنی دیجیتال 45*30 HD601
دستگاه شوف بالن تک خانه 250ml H610
دستگاه شوف بالن تک خانه 500ml H620
دستگاه شوف بالن تک خانه 1000ml H630
دستگاه شوف بالن تک خانه 2000ml H640
دستگاه شوف بالن تک خانه 250ml H613
دستگاه شوف بالن تک خانه 500ml H623
دستگاه شوف بالن تک خانه 250ml H616
دستگاه شوف بالن تک خانه 500ml H626
المنت فابریک بابت دستگاه شوف بالن 250ml EL610
المنت فابریک بابت دستگاه شوف بالن 500ml EL620
المنت فابریک بابت دستگاه شوف بالن 1000ml EL630
المنت فابریک بابت دستگاه شوف بالن 2000ml EL640
تصفیه آب یک قلو WF601
تصفیه آب دو قلو WF602
تصفیه آب سه قلو WF603
محلول استاندارد سدیم – پتالسیم – لیتیم برای فلیم فتومتر بسته 50 ویالی ST605A
محلول استاندارد سدیم – پتالسیم – لیتیم برای فلیم فتومتر بسته 5 ویالی ST605B
انکوباتور شیکر دار 100درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS629
انکوباتور شیکر دار 100درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS630
انکوباتور شیکر دار 100درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS631
انکوباتور شیکر دار 100درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS632
انکوباتور شیکر دار 100درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS670
انکوباتور شیکر دار 100درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS680
انکوباتوریخچال دار شیکر دار 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال CBS629
انکوباتوریخچالدار شیکر دار 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال CBS630
انکوباتوریخچالدار شیکر دار 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال CBS631
انکوباتوریخچا لدار شیکر دار 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال CBS632
تلفن تماس: 03515220403همراه:09139704099


   مشخصات آگهي   

به علت منقضي شدن آگهي , اطلاعات تماس نمايش داده نمي شود


جستجوي مرتبط
- سوله- معدن- جرثقيل- سيمان- plc- آجر- پمپ- شتر مرغ- سنگ- كشاورزي- روغن- گازوئيل- بلبرينگ- جوش- جوشكاري- لاستيك- بشكه- اسب- كفش- لوله- الكترود- فرز- ژنراتور- ديگ بخار- كمپرسور- پودر

تازه‌هاي صنعت - لوازم صنعتي (صفحه 1 از 75)
‪۹۶/۰۲/۲۵ آذر تجهیز: تامین تجهیزات مرغداری
آذر تجهیز: واردات نازل مه پاش مه ساز تایوانی، تامین تجهیزات مرغداری گروه صنعتی آذر تجهیز وارد کننده انواع نازل مه ...
تماس بگیرید
شعیب فریادی ، تلفن : 02155442064

‪۹۶/۰۲/۲۰ آذر تجهیز: تامین تجهیزات مرغداری
آذر تجهیز: واردات نازل مه پاش مه ساز تایوانی، تامین تجهیزات مرغداری گروه صنعتی آذر تجهیز وارد کننده انواع نازل مه ...
شعیب فریادی ، تلفن : 02166901299

‪۹۵/۱۱/۰۷ دستگاه اسپرسو سیمونلی ایتالیا
دستگاه اسپرسو سیمونلی ایتالیا سیمونلی دستگاه مسابقات جهانی باریستا WBC تک گروپ ، دو گروپ ، سه گروپ اسکار، موزیکا ، آپیا ، ...
پویان جواهری ، تلفن : 02166988146

‪۹۵/۱۱/۰۷ دستگاه قهوه ساز استوریا
دستگاه اسپرسو استوریا ایتالیا در مدل های تک گروپ ، دو گروپ ، سه گروپ پراتیک ، پرلا ، کامپکت ، گلوریا ...
پویان جواهری ، تلفن : 02166988146

‪۹۵/۰۹/۱۴ اسپرسو سیمونلی مدل آرلیا (نوا سیمونلی)
دستگاه اسپرسو سیمونلی مدل آرلیا(نوا سیمونلی) دستگاه اسپرسوساز صنعتی سیمونلی مدل آرلیا 2 ، ساخت ایتالیا ، دو گروپ دستگاهی قدرتمند برای ...
پویان جواهری ، تلفن : 02166988146

‪۹۵/۰۹/۱۴ آب میوه گیری صنعتی
آب میوه گیر ایرانی: آب میوه گیر نور اراک ، هلال آبمیوه گیری خارجی : گستروبک سانتوس ، سیدو ...
پویان جواهری ، تلفن : 02166988146

‪۹۵/۰۸/۲۶ فروش پایه ماکت متحرک با کیفیت عالی
فروش پایه ماکت متحرک در طرحی جالب ...
تماس
امیر قمری ، تلفن : 02122321534

‪۹۵/۰۸/۲۶ فروش سه وجهی گردان و ثابت با کیفیت عالی
بزرگترین تولیدکننده انواع سه وجهی در ایران ...
تماس
avakish ، تلفن : 02122321534

‪۹۵/۰۸/۲۶ فروش مینی رول اپ
بزرگترین تولیدکننده مینی رول اپ در ایران ...
تماس
امیر قمری ، تلفن : 02122321534

‪۹۵/۰۸/۲۶ فروش استند شاستی با قابلیت تغییر سایز
بزرگترین تولیدکننده استند شاستی در ایران ...
تماس
avakish ، تلفن : 02122321534

‪۹۵/۰۸/۱۴ قهوه ایتالیایی ورنیانو
قهوه ورنیانو(VERGENANO1882) ساخت کشور ایتالیا در چهار مدل دلچه600DOLCE600))،دلچه 700DOLCE700))،دلچه800DOLCE800)) و دلچه 900DOLCE900) )،اسپرسو کاسا و ریکو در مدل های دانه و ...
پویان جواهری ، تلفن : 02166464822

‪۹۵/۰۸/۱۴ دستگاه اسپرسو فائما E98
دستگاه اسپرسو ساز ایتالیایی فائما مدل E98-دو گروپ، نیمه اتومات، دارای 2 نازل بخار، بویلر یازده لیتری، دارای دسته گروپ ...
0
پویان جواهری ، تلفن : 02166988146

‪۹۵/۰۸/۱۴ راه اندازی کافی شاپ ها
راه اندازی صفر تا صد کافی شاپ و کافه و رستوران – برآورد هزینه – دکوراسیون – تجهیزات صنعتی –آموزش ...
0
پویان جواهری ، تلفن : 02166988146

‪۹۵/۰۸/۱۴ پیچر موتا ایتالیا ( شیرجوش موتا ایتا
کلیه لوازم جانبی و خرده ریز کافی شاپی با برند موتا ایتالیا پیچر رنگی – پیچر استیل- تمپر دسته چوبی –تمپر ...
0
پویان جواهری ، تلفن : 02166988146

‪۹۵/۰۸/۱۴ گریل گازی هات رنج آمریکا Hot Range
گریل گازی هات رنج ، ساخت آمریکا ، تمام استیل 304 نگیر گریل تخت ، گریل زغالی ، اجاق 4 ...
پویان جواهری ، تلفن : 02166988146

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

آگهي هاي جديد محمد صادق زارع
انکوباتور فاین تک کره در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

دستگاه های فاین تک کره در پویش طب
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

بن ماری فاین تک کره در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

هات پلیت مگنت فاین تک در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403

پوآر بورت و پیپت المانی در پویش طب یزد
محمد صادق زارع
تلفن : 03515220403


طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.
اين سايت در ستاد ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.


www.iranforward.com | 2011-16